1h Arcivévoda Leopold Vilém ve své obrazárně v Bruselu